Regulamin sklepu

REGULAMIN

Właściciel sklepu

1. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem naturalnamama.pl oraz ekobaby.pl jest firma NATURALNA MAMA Izabela Banach-Kubik, Wokulskiego 10/7, 05-800 Pruszków, NIP: 712-176-15-23

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Składanie zamówienia:

3. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe wymienione w punkcie 1.

4. W zamówieniu Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych informacji dotyczących danych adresowych, na które ma zostać przesłany zamówiony towar. Klient za podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych ponosi pełną odpowiedzialność.

5. Cenniki towarów znajdujące się na stronach internetowych wymienionych w punkcie 1 nie stanowią ze strony Sklepu oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

6. Zamówienie przesłane przez Klienta lub złożone za pośrednictwem powyższych stron internetowych, stanowi ofertę zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7. Po złożeniu oferty Sklep poinformuje Klienta drogą wiadomości elektronicznej e-mail o jej otrzymaniu. Informacja ta nie będzie stanowiła oświadczenia o przyjęciu oferty.

8. Sklep poinformuje Klienta w przypadku odmowy przyjęcia oferty. W przypadku braku odmowy, wysłanej na adres e-mail, według danych podanych przez Klienta w formularzu zamówienia w ciągu 1 dnia roboczego po dniu złożenia oferty ofertę uznaje się za przyjętą.

9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści przyjęcia oferty, należy skontaktować się ze sklepem wysyłając maila na adres iza@naturalnamama.pl w celu wyjaśnienia sprawy.

10. Z ważnych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia po potwierdzeniu oferty, Sklep może odstąpić od zawartej umowy. W takim przypadku strony zobowiązane są zwrócić sobie wzajemne świadczenia - w szczególności Sklep zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszelkie kwoty pieniężne uiszczone tytułem zapłaty za zamówiony towar.

11. Warunkiem wysłania produktu jest: * w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - przesłanie przez Klienta do Sklepu wiadomości elektronicznej e-mail, w której podtrzyma złożoną przez siebie ofertę oraz potwierdzi ostatecznie warunki całej transakcji. * w przypadku płatności z góry przelewem bankowym - zaksięgowanie należności na rachunku bankowym Sklepu.

12. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu lub spadku cen wyrobów w serwisie internetowym.

13. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, wycofywania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

14. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.

15. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i są kwotami brutto.

16. Promocji nie można łączyć.

Płatności

17. Formy płatności dostępne w sklepie naturalnamama.pl to:

- gotówka przy odbiorze osobistym

- przelew na konto bankowe 03 1140 2004 0000 3502 7462 4427

Dostawa

18. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji 1 dzień roboczy + czas dostawy. Towar dostarczany jest przez Pocztę Polską lub kurierem. W przypadku opóźnienia w dostawie Poczty Polskiej, zgodnie z jej regulaminem po 2 tygodniach od momentu wysłania przesyłki możemy złożyć reklamację.

19. Przed odebraniem przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania nie należy przyjmować przesyłki i w obecności pracownika Poczty Polskiej/firmy kurierskiej sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia bądź okradzenia przesyłki w transporcie.

20. Przesyłkę będzie można otworzyć po pokwitowaniu odbioru u pracownika Poczty Polskiej lub u kuriera i ewentualnej zapłacie (jeśli w zamówieniu była wybrana forma płatności "za pobraniem").

21. Odbiór przesyłki należy pokwitować własnoręcznym podpisem. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzą na kupującego.

22. Odbiór osobisty jest bezpłatny i możliwy w siedzibie firmy po uprzednim telefonicznym lub mailowy umówieniu terminu odbioru.

Reklamacje

23. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są rękojmią.

24. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne powinien odesłać go wraz z formularzem reklamacyjnym (formularz jest do pobrania na dole strony) przesyłką pocztową na adres firmy. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

25. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia.

26. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość zapłaconej ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Zwrot towaru

27.  W terminie 14 dni od daty otrzymania towaru klient ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru. Zwrot zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, ani nie został uszkodzony.

28. Towary muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu.

29. Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu oraz wypełnionym i podpisanym oświadczeniem zwrotu. Oświadczenie zwrotu znajduje się w pliku do pobrania na dole strony.

30. Sprzedawca dokona zwrotu wartości zakupionego produktu oraz najtańszego dostępnego w ofercie sposobu dostawy do Klienta. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta w Oświadczeniu zwrotu. 

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

31. Firma Naturalna Mama Izabela Banach-Kubik oświadcza, że chroni dane osobowe Klientów na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Firma Naturalna Mama Izabela Banach-Kubik będąca administratorem danych oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

 

32. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Klienta na przetwarzanie danych. Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w toku zamówienia.

 

33. Dane osobowe są przewtarzane przez Sklep w celu świadczenia usług zamówionych przez Klienta, rozliczenia płatności za te usługi, dochodzenia roszczeń z tytułu płatnosci za złożone zamówienia. Dane osobowe są przetwarzane przez Sklep przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczenie płatności i dochodzenie roszczeń, a w przypadku zamówienia przez klienta Newslettera – do momentu cofnięcia zgody. 
 

34. Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

a)         prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, 

b)         prawo żądania sprostowania, zmiany lub uzupełnienia  danych 

c)         prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 

d)         prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

e)         prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

f)      prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z administratorem danych pod adres email: sklep@naturalnamama.pl

 

 

35. Dane osobowe sa wykorzystywane w następujący sposób:

 

   a)   dane zbierane podczas rejestracji wykorzystane są wyłącznie do umożliwienia zalogowania .

   b)   dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania płatności.Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane i przekazywane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej w celu wykonania usługi dostarczenia towaru. Firmy te nie będą wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

   c)   dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

   d)   dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane zapytanie.

   e)   w przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

   f)   w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego nadrzędne przepisy, Sklep może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 

 

 


Postanowienia końcowe

36. Wysyłając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem sklepu oraz akceptuje jego postanowienia.

37. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych informacji o zamawiającym. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia błędnie wypełnionych formularzy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Sklep oparty na oprogramowaniu KQS.store